Blog 75: Prullen, luitenant Spier divisie, kampongs in de fik, trouwdag en verkiezingen (eerste helft juli 1948)

March 13, 2018 Hilma Bruinsma No comments exist

 

Foto’s thuisfront, Janke, Wim en Zus

 

Janke en de mollen

 

Foto’s van memmi met de schatten vind ik het mooist. Wat hebben wij heerlijke prullen, ik raak niet uitgekeken op mijn kleine schatten. Ja memmi ik vind ze mooi, zo mooi dat ik het niet kan vertellen. Dat zijn mijn kinderen, onze schatten Kantsje, ik weet niet meer.

Wat zijn ze gegroeid. Vindt Zuske het fijn achterop de fiets? Wat heeft ze een lekker kuifje. Wat kijkt ons baasje ernstig. Een heerlijk groepje, mijn lievelingen. Morgen verder.

 

 

 

Pim je mag niet brutaal zijn, straks één lijn trekken

Daar ben ik weer Nan, eerst een innige zoen pop en knuffel onze hummels even heel stevig van heit.

Ik heb steeds pret wanneer je over de streken van onze prullen schrijft. Het is vaak moeilijk, hoe te reageren en in de plooi te blijven. Ik weet het maar ik geniet van Pim’s snode streken. Handig dat je hem nu aan een touw hebt buiten maar hou hem in de gaten hoor dat hij niet afkijkt hoe je hem vastmaakt want dan peutert ons baasje net zolang tot hij los is.

Moeilijker is het  steeds zijn nee op jouw ja. Toch is het kostelijk maar het lijkt mij het beste hem dan onmiddellijk in zijn kuifje te pikken en even op z’n nummer te zetten. Hij mag niet koudweg nee zeggen dan altijd nog nee memmi. Pim je mag niet brutaal zijn tegen memmi hoor.

Ja we moeten straks één lijn trekken met onze schatten. Hoe heb je het gedaan? Dat de slimmerik om 21.00 uur nog op de tafel naar het korfballen stond te kijken, kostelijk.

 

Heb genoten van je beschrijving van de twee kleine rakkers. Twee harde kopjes mem en heel lastig voor jou. Denk dat heit voldoende mans is om ons woedende baasje en verontwaardigd ukkepukki tot de orde te roepen?

Knuffel ze even van mij, myn lytse skatten, jimme meie gjin rûzje meitsje, jimme pleagje memmi en beppe der mei.

 

 

 

Ik moet nog zoveel van je leren

Wat een genot dat Zuske niet meer zo bang is.

Ik moet nog zoveel van je leren. Maar ik zal onze schatten niet aanhalen als jij ze bestraft of je tegenspreken als zij erbij zijn. Dat heeft de dienst mij ook geleerd. Wel zullen wij soms van mening verschillen maar dat mogen onze hummels niet weten, dat lossen we op waar zij niet bij zijn.

Ze moeten voelen dat we één zijn. Dat als jij nee zegt ze stiekem bij mij niet een ja aftroggelen.

 

Ik stel het me zo voor, Pim of Zuske komt mij iets gewichtigs vragen, dan vraag ik heb je het mem al gevraagd en als ze dan nee zeggen gaan we dat eerst doen. En andersom ook. Wat zal dat kostelijk zijn en vaak ook moeilijk om het goed te doen.

Straks onze schatten al die dingen zien doen, hun stemmetjes horen, hen horen zingen!

 

Goede moed? Je weet dat ik alles schrijf ook als het link wordt

Hoe heb je het nu, heb je goede moed? Geen post, had het wel verwacht.

 

De berichten in de Hollandse kranten zullen niet zo rooskleurig zijn. Ik weet dat je dan in angst zit Nanni. Hier is alles goed hoor, maak je niet bezorgd lieveling. Je weet dat ik alles schrijf, ook wanneer het weer link wordt.

Er is de hele dag een grote patrouille bij Tjikaremas achter kleine bendes aan geweest maar zonder succes. Ze zijn weer weg. II-6 RVA is te actief en daar hebben ze het niet op staan.

 

Waterkranen in de mandikamers

Was druk met allerlei karweitjes, het kamp knapt langzaam op. Tijd genoeg. Heb in alle mandikamers waterkranen gemaakt zodat het water niet meer de hele tijd doorloopt. Bespaart P en T pompen. Het was passen en meten met oude stukjes buis. Ik draaide ook nog een kraan kapot die ik met veel pijn en moeite weer kon solderen gelukkig. De jongens hebben nu een behoorlijke plensgelegenheid. Was hard nodig, het is een vies vuil donker gat.

Ook een waterleiding gemaakt voor de spoelkeuken met een bamboe gootje.

 

Het nieuwe is er alweer af maar wij willen niet meer ruilen met Soekamandi, uitgekeken raak je hier nooit.

 

Verwijdering als jij op de PvdA stemt?

Je stelt mij een moeilijke vraag, of er verwijdering tussen ons komt wanneer je voelt dat je de PvdA, je vaders partij, wil stemmen. Nee, verwijdering, dat nooit!

Nu vraag je mijn mening over de PvdA. Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet in finesses weet wat precies het streven van de partij is. Wat ik in de praktijk heb ondervonden is dat ze niet consequent is, dat ze de naoorlogse jaren niet recht door zee gegaan is.

Er is teveel speling in die partij naar rechts en naar links. In het begin naar rechts, ze werd een partij van vooroorlogse ontbonden partijen.

 

Wat heeft Schemerhorn ervan terecht gebracht? Ondervinden we niet dagelijks vooral in de Indiëkwestie de gevolgen van de slappe houding en het geschipper? Heeft de PvdA niet altijd tegen gewerkt in deze zaak tot ze eindelijk voelde dat het op hun manier ook niet in orde kwam en dat de zuiveringsacties veel meer verliezen gekost heeft dan de werkelijke politionele actie.

Nu zwaait de PvdA om en gooit het over een andere boeg. Wil niks meer met het communisme te maken hebben en wil die eigenlijk op ongeoorloofde manier eruit werken. Holland is een democratisch land, d.w.z. dat alle partijen vrij zijn en volgens mij handelt de PvdA niet helemaal democratisch en socialistisch.

 

Ieder apart kringetje van christenen, vrij Indonesië

Je schrijft dat we met ons geloof midden in de wereld moeten staan. En niet zoals de CH en AR ieder een apart kringetje van christenen. Mee eens, wij mogen ons niet van de wereld afzonderen maar doet het grote niet gelovende deel van de PvdA dat ook? Is het een groot geheel?

Het hoogste gebod is Ga heen en verkondig alle volken. Is dat de grondslag van de PvdA? Wel van de CH en de AR hoewel ze er weinig van terecht brengen.

 

Je schrijft dat je voor mij op de CH wil stemmen omdat ik nu Hervormd ben en niet langer Gereformeerd. Ja dat ligt voor de hand zou je zeggen maar ik denk er toch iets anders over. God vraagt niet ben je Hervormd, Gereformeerd, stem je PvdA, CH of AR, maar wat heb jij voor mij gedaan?

 

Ik heb me nooit veel om politiek bekommerd maar in deze verwarde toestand zou ik die partij stemmen die zich nog steeds radicaal aan de oude grondslag vasthoudt, de grondslag van de bijbel.

Die niet van schipperen wil weten maar één lijn trekt. Die in de Indië kwestie pal staat, een vrij Indonesië wil maar niet op deze konkelmanier die toch spaak loopt. Die vecht voor de jongens hier, niet met oordelen maar met daden van krachtige samenwerking of zo niet dan er bovenop.

Maar welke partij doet dat?

 

Doe wat je hart je ingeeft. Ik heb je naar mijn beste weten beantwoord Nan.

 

Het liep mis met de patrouille bij Tjikaremas

Met de grote patrouille bij Tjikaremas, zes Nederlandse mannen en 16 man inlandse troepen liep het mis. Tegen vier uur in de middag kwamen ze knijp te zitten in een dal en ze werden van alle kanten onder vuur genomen. Ze konden er niets tegen doen omdat ze geen dekking hadden. Een wonder dat niemand gewond raakte.

Onze patrouille viel uiteen. Toen het drie uur later donker werd zag een groep van negen man kans weg te komen. Ze kwamen om 1.30 uur hier doodvermoeid aan. De enige Nederlander die erbij was ging van z’n stokje.

 

De hele avond en nacht zaten we in ongerustheid over de rest. Er zaten nog vijf jongens van II-6 RVA bij. Onze wagen die de patrouille op afgesproken tijd en plaats zou halen bleef weg. Tegen 22.00 uur is de kapitein met een stel jongens onze wagen gaan zoeken. Die stond nog steeds op de patrouille te wachten. Ze hadden nog niets gehoord. Wat te doen in de donkere nacht. Het enige mogelijke was afwachten. Later is er versterking naar toe gegaan, ze hebben daar de hele nacht doorgebracht tot vanochtend zes uur.

 

Luitenant Spierdivisie erop af, ouderwets krasse maatregelen

Toen de eerste groep vannacht lopend binnenkwam wisten we wat er aan de hand was. Er werd afgesproken om met de C-batterij en de Ltn Spier divisie,  waar ik wel eens eerder (onder kopje de bendes reorganiseren zich) over heb gesproken, er vroeg in de ochtend op los te gaan om de rest van de patrouille te zoeken.

Met man en macht om 4.00 uur weg. Even later kwam er bericht dat de uit elkaar geslagen groep in Tjikaremas was aangekomen. Weer niemand gewond of vermist geraakt. Ik heb god gedankt.

 

Bende van 200 man, drie of vier kampongs met de grond gelijk, of er rapporten over geschreven worden?

Die kerels hadden de hele nacht gelopen en waren ook doodop. De grote Spierpatrouille die al onderweg was wist daar niets van. Die zocht het hol van de leeuw op waar de anderen zo zwaar onder vuur hadden gelegen. Ze verwachtten tegenstand maar de vogels waren gevlogen. Een paar kerels werden in de kraag gepikt en op de oude manier uitgehoord. ’t Bleek een bende van plusminus 200 man te zijn.

 

Doodgewone TNI, vers uit de Repoeblik en voor hun doen niet slecht bewapend. Ze waren in oostelijke richting teruggetrokken. De enkele mensen die nog in de kampongs waren, waren brutaal en vijandig.

De bende had ongeveer een week in die omgeving gezeten en werd door de bevolking gefoerageerd. Toen zijn er ouderwets krasse maatregelen genomen.

 

Drie of vier kampongs zijn met de grond gelijk gemaakt, alle huizen afgebrand! Er is geen enkel schot gevallen. Op een paar oude mensen na was er geen kop te bekennen. Als de bevolking geen seintje wil geven wanneer er TNI bij hen zit moeten ze de gevolgen maar meedragen. Daar vindt een bende geen huisvesting meer.

 

Ben benieuwd of er rapporten over geschreven worden. Het zal wel weer veel te kras zijn, arme onschuldige bevolking enz. Om drie uur kwam het hele stel weer binnen, bezweet en moe maar in een prima stemming. Nu afwachten of de bende weer het lef heeft om in ons gebied te bivakkeren.

 

Spiermannen druk bezig, zwaai met iets wits

Er vloog vanochtend een verkenningsvliegtuigje over het kamp. Er werd een bamboe kokertje uitgeworpen met een briefje erin. ’t Spinnetje was op verkenning mee met de zuiveringsactie. Zijn alle leden van de patrouille van Ltn. van L. weer boven water? De Spierdivisie is al aardig aan het ranselen. Zwaai met iets wits wanneer alles OK is. Ik heb gezwaaid hoor. Dat de Spiermannen druk bezig waren zagen wij aan de rookwolken die achter een bergtop omhoog kwamen.

 

Ik voel jouw verlangen

Ik voel jouw verlangen, jouw grote liefde heel diep snoes, zodat ik ook van streek ben. Om zo naar je toe te vliegen, je zo alles te mogen geven waar wij zo naar verlangen. Je hebt een heel lange brief geschreven, mij antwoord gegeven, hoe heerlijk. Samen danken we voor de grote rijkdom die wij gekregen hebben.

 

Je vraagt of het weer vechten wordt, soms zijn wij bang

Je vraagt of het weer vechten wordt. Dat is moeilijk te zeggen hoewel het er wel op lijkt zoals we de afgelopen dagen ondervonden hebben.

Met al die conferenties en afspraken is nog niets bereikt. Volgens mij is het de hoogste tijd dat het geklungel afgelopen is en dat de kern aangepakt wordt.

Ja meiske, soms zijn wij bang en vliegt de angst ons aan.

 

Belijdenis, dopen, al die ruwe kerels op de knieën

Heb je een goede zondag? Heb je weer kracht en troost gekregen?

Wij waren naar Soebang. Het was fijn en ik heb genoten en gevoeld dat het goed was. 15 Kerels van ons regiment deden geloofsbelijdenis, vijf ervan werden gedoopt. Ds. had een fijne preek, strijd den goeden strijd des geloofs, meer weet ik er niet meer van.

Het kleine gebouwtje was stampvol, het zingen was prachtig. Het was ontroerend, al die ruwe kerels Ja horen zeggen en te zien knielen om gods zegen te ontvangen.

 

Belijdenis en avondmaal

 

Er waren drie jongens van de D-batterij bij. Na afloop heb ik ze allen de hand gedrukt. Een van onze grote kerels schreide als een kind.

Toch Jank in deze harde omstandigheden, eenzaamheid, zedeloosheid werkt god in onze harde harten en laat ons niet los.

We hebben voor de onzen thuis gebeden, voor jou Jank, voor Pim en Zuske.

 

Verschroeide aarde, negen kampongs in de fik, wat zegt de bevolking

Er zijn tien man op patrouille gegaan om te kijken en te horen hoe de bevolking reageert op de stunt van de afgelopen dagen. Ik dacht dat er maar vier à vijf kampongs in de fik waren gegaan maar het zijn in totaal maar liefst negen kampongs die niet meer bestaan. Inderdaad krasse maatregelen zoals we nu ook van verschillende kanten horen.

 

Ik merk aan de bevolking dat ze geschrokken zijn, van I-6 RVA waren ze deze tactiek niet gewend. De verschroeide aarde tactiek in het klein is hard maar nodig. Blijf je op je honk zitten en laat je zo’n bende met rust dan is er grote kans dat ze uit zo’n centraal punt strooptochten, beschietingen en sabotage aan de duizend en een bruggen gaan plegen.

 

Nu zijn ze hun steunpunt kwijt, hun levensmiddelen zijn verbrand zodat ze ergens anders hun tenten op moeten slaan. Heb zo’n idee dat de bevolking zich nu eerst wel eens degelijk bedenkt voordat ze weer hulp verlenen aan de TNI. Je raakt ze nergens beter mee dan hun have en goed af te nemen.

 

Soekarno in een luchtkasteel maakt het de nieuwe honden niet gemakkelijk

De Repoeblik krijgt een ruggensteuntje van de communistische propaganda en wordt brutaal. Soekarno ziet zich al in een luchtkasteel als alleenheerser en onderdrukker van geheel Indië. Stuurt zijn bendes, die door de Nederlandse regering netjes per trein zijn vervoerd en kosteloos van levensmiddelen voorzien (de evacuatie) weer terug om het de nieuwe honden, dat zijn wij, lastig te maken.

 

Na de verkiezing de bordjes verhangen, maanden langer blijven

Och dit is ook zo’n prestigekwestie tussen Rusland en Amerika, ons kleine landje heeft weinig in te brengen, Tot nog toe heeft onze regering veel gepraat maar weinig gedaan. Misschien worden na deze verkiezing de bordjes verhangen te meer daar Amerika laat blijken het niet eens te zijn met de actie van de Rus die van het westen naar het oosten overslaat.

 

Houd goede moed Nanni op verandering ten goede. Vrij zeker moeten wij een paar maanden langer blijven. Vertrouw op god en laat je niet bang maken door mensen, kranten en radio. Het lijkt wel alsof ik je bang wil maken, nee hoor. Wij zaten wel even in de rats maar hebben behoorlijk terug getikt. Ik heb het idee dat we voorlopig geen last meer zullen hebben.

 

Zonder klappen verhoren

De patrouille komt weer terug, ze hebben een paar lege kampongs doorlopen. Het zelfde liedje, de bevolking smeerde hem. De schrik zit er dus in. Een paar knapen meegenomen maar we werden niks wijzer omdat er alleen nog maar zonder klappen uit te delen verhoord mag worden.

 

Alle wagens hebben nu licht en zelfs de carrier waar wij een Vicker op hebben gemonteerd heeft een koplamp. Prachtwapen.

Weer een flinke patrouille in het veld. Niets bijzonders. De bevolking is beleefder en is niet meer zo brutaal.

 

Raarders willen vlaggen. Vlaggen nodig? Wij gaan pas wanneer we hier gemist kunnen worden

Nee hoor ik heb geen vlaggen nodig en het zou moeder misschien zeer doen. Vader zou misschien zeggen de flagge mat op it hûs komme.

Toch aardig dat de Raarders willen vlaggen wanneer de Raarder thuiskomt.

Het is hard om jongens te zien die al thuis zijn. Waren ze erg veranderd?

Fijn dat de soldaten soms voorrang krijgen bij de winkeliers. Wat zullen die burgerkloffies eerst weer vreemd aanvoelen. Ik loop vast blauw aan wanneer ik weer een boord om heb.

Je moet op de tanden bijten bij het zien van die jongens, ik kan me je gevoel goed voorstellen dat je al die jonge kerels de hand wil schudden.

Kostelijk zoals Wim in zichzelf redeneert, heiti komt thús mei de bus, heiti nimt suertjses mei ja? (Papa komt met de bus thuis, hij neemt snoepjes mee ja?) Ze maken er een heel eigen voorstelling van. Maar wanneer ze zien wie het is kruipen ze even in hun schulp, zo hadden zij het zich niet voorgesteld. Na een paar dagen wordt heit werkelijkheid.

 

Jammer dat die blauwe stof waar je zolang naar hebt gezocht zo duur was. Dat je nu stof kocht die je niet mooi vindt. Stuur mij maar gauw een lapje, misschien valt het wel mee.

 

Ik hou ook van mooie dingen maar nu ik zoveel ellende en primitiviteit heb meegemaakt hecht ik er lang zoveel waarde niet meer aan. Wat kan mij het schelen dat mijn vriend een auto koopt, wat kan mij het bommen hoe die wagen loopt. Ik heb alles.

 

Koop maar gauw een schop en een gieter en een handleiding. Eigen groenten en fruit. Bloemen, ja een bloementuintje lijkt me wat.

 

Eindelijk zijn de maandrantsoenen er, heb ik weer wat te roken. Heb meteen een fles jenever uitgeschonken, gezellig in een kring. Eigenlijk moet ik de tweede verpatsen. Maar eens zien of het lukt.

 

Zou het mij niet zoveel kunnen schelen wanneer het een paar maanden langer duurt?

Ja, als we van de twee jaar uit konden gaan zou het nu na vier, vijf maanden voorbij zijn. Ik reken nu op nog een half jaar, begin 1949 thuis te zijn, dec, jan of feb. Ook met dienstplichtigen kunnen ze alles doen. Het maakt niet uit of ze rumoerig worden. Als het nodig is kunnen ze hen langer dan twee jaar hier houden. Het Nederlandse volk doet daar niets aan. Zodra we hier gemist kunnen worden gaan we, eerder niet. Nog twee maanden en wij hebben er al twee jaar opzitten. Je zult zien hoe snel die om zijn.

Maar bij god is alles mogelijk. Zouden wij onze hoop laten varen? Nee, mensen maken berekeningen maar god beschikt. De laatste loodjes schat. Maar als het langer duurt zouden wij die laatste paar maanden ook niet vol kunnen houden schat?

 

Denkt mijn meiske dat het mij niet zoveel kan schelen of het nog een paar maanden langer duurt? Zou ik de maanden, weken, dagen en uren niet tellen die mij nog van mijn allerliefste lievelingen scheiden? Moet je het weer even horen?

Kanne ik heb je zo lief dat ik het niet kan beschrijven. Mijn verlangen naar jou, naar mijn kinderen, naar alles van ons, naar ons leven kan zo hevig zijn schattebout.

Gelukkig heb ik geen heimwee waarmee alles stopt. Kijk mij even heel lang en diep aan, weet je het weer? Ik snak naar jou, weer voor jou te mogen zorgen, voor jou en onze kleine lievelingen.

 

Het zal raar zijn vader straks niet te ontmoeten zoals toen ik uit Engeland van de militaire training kwam. Een stevige handdruk, weinig woorden en innig blij om jouw blijdschap.

Hoe luidt vaders grafschrift?

 

Schreef ik negen brieven in een week? Ik weet het niet eens, of toch, dit is vandaag mijn derde aan jou.

 

Voel alles even Nan. Nacht lievelingen.

 

Stemmen en oorlog is de beste oplossing

Je heb vandaag onze stemmen uitgebracht. Voor het eerst kon je je stem laten gelden poppi. Heb je het er nog moeilijk mee gehad?

 

Over de toestand hier valt niet veel te zeggen. Ons gebied is weer rustig. Af en toe worden er wat kerels opgepikt en uitgehoord maar we worden er niet wijzer van.

 

In de krant las ik dat troepen van de Repoebliek onderling slaags zijn geraakt, Soekarno heeft zijn leger nog steeds niet onder controle.

Er is weer een nieuwe delegatietrein naar Djogja, maar weer afwachten wat er van terecht komt.

Ik hou nog steeds vast dat een actie of doodgewoon gezegd dat oorlog de enige oplossing is. Daarna opnieuw Indië herstellen. Zo komen ze er nooit.

 

Geen post, snel van het koekje

Even niet geschreven, wel begonnen maar het ging niet. Ik had geen post van jou. Had nergens puf in. Zie je nu wel dat ik ook snel van het koekje ben meiske?

Nu heb ik er drie, ik moet je even omhelzen en fijnknijpen omdat je mijn liefste grootste schat bent. Heb even een bos pisangs gekocht, we hadden honger. Heerlijk. Je moest even mee kunnen eten. Kun jij ze zo nu en dan nog krijgen?

 

Veldpolitie erbij, B wordt toch de opper

De kapitein kwam praten. Hij probeert er veldpolitie bij te krijgen. De dienst is zwaarder omdat de patrouilles op dubbele sterkte lopen. Eerst vijf tot zes man en nu tien tot twaalf man. De wacht gaat gewoon door dus weten de kerels wel wat ze moeten doen. Er zit nog een stel op de buitenposten en dat scheelt heel veel. Het is nu weer rustig. Vandaag kwam de bevolking een kerel brengen waar de patrouille om gezocht had.

Een goed teken. Ze zijn als de dood dat hun kampongs tegen de vlakte gaan.

B is toch tot opper bevorderd ondanks te harde klappen bij verhoor. Het is hem van harte gegund. De jongens mogen hem graag en wij kunnen ook goed opschieten.

Van het stel onderofficieren ben ik de oudste en heb de oudste rechten, op mijn draaistoel aan het hoofd van de tafel.

 

 

Trouwdag 10 juli

Mijn liefste bruidje, vrouw, mem en kinderen. Kom even in mijn armen, een innige zoen op je mond en ogen die mij zo heerlijk aankijken, zachte koeskes en túten voor myn lytse skatten. Hoe voel jij je vandaag? Heel erg onwennig of dankbaar en gelukkig? Kun je deze dag zingen en blij onze dag herinneren of heeft het diepe verlangen de overhand en heeft de heimwee de overhand? Jank, dyn man is gelukkig! Ik voel me blij en rijk Nan!! Heb er deze dag weinig bij stilgestaan omdat ik je al schreef over ‘toen’. Was mijn brief op tijd?

 

 

Terugblik en 10 juli en trouwtekst, blog 44

 

Toen mijn kleine Kanne mijn vrouwke werd. Schat laten wij daarvoor samen danken. Us Heit, die ons samen gebracht heeft. Gij die ons dat grote geluk geschonken heeft. Gij die ons deze drie jaar alles geschonken heeft. Die ons zo rijk gezegend heeft in onze kinderen. Die ons voor elkaar gespaard heeft in alles. Wij brengen U op deze herinneringsdag onze dank voor al uw heerlijke zegeningen. Wij belijden dat wij u vaak vergeten, dat wij onszelf gezocht hebben. En toch hebt u in uw grote barmhartigheid en liefde ons niet losgelaten. Here vergeef ons die schuld. Blijf bij ons, leidt ons verder aan uw hand, leer ons op uw weg te wandelen.

Wij beginnen nu ons vierde huwelijksjaar, blijf tussen ons tot in de eeuwigheid zoals gij ons dat in onze trouwtekst zegt. Geef ons dat wij dat steeds weer mogen beleven. Wij smeken u Here wilt gij ons in dit jaar weer bij elkaar brengen. Spaart gij ons in gezondheid voor elkaar. Wij danken u voor onze kinderen die wij van u gekregen hebben. Wij bidden u om kracht en wijsheid om uw kinderen op te voeden zoals wij u beloofd hebben. Geef dat ze in gezondheid op mogen groeien. Wij weten en belijden dat we zonder u niets kunnen. Open ons hart dat zo vaak opstandig is voor de liefde van Christus. Wij vragen u dit alles om Jezus wil. Amen

 

Mijn lieveling, mijn famke, myn wyfke, een innige omhelzing, een lange warme zoen. Voel mijn armen om je heen Nan, kijk me even aan. Vrouwke weet je alles nog? Ja Nan die dag vergeten wij nooit meer Wat heb je mij toen rijk gemaakt. Ik heb je zóóó lief famke!!!!

 

Drie jaren Nan, drie jaren van strijd, zorg, angst, rouw maar ook drie jaren van innig diep geluk. Veel moesten wij missen maar nog veel meer mochten wij ontvangen. Mijn lieveling, ik bid om een gezegende dag voor jou en onze kinderen. Zie op al het goede. Houd moed schat. God is met ons. Nacht dierbare schatten. Dyn man en heit.

 

Adres schilderen op de poststukken, kledinginspectie

Wil je vragen of mijn vader nog een paar slepers voor me heeft? (langharige penselen) en heb jij de waterverf penselen nog? Je kunt ze per brief versturen, zonder steeltje als het niet past. Ik zet er wel een nieuw steeltje in. De jongens vragen me of ik de adressen op hun pakketjes wil schilderen.

Dat is nu voorgeschreven omdat de posterijen teveel gezeur hebben met weggeraakte adreskaarten. Was mijn penseeltje kwijt en heb haren uit een geitenvel getrokken. Het is een beetje hard maar het hindert niet, als het adres maar leesbaar is.

 

We hadden kledinginspectie. Ik mis alleen 1 hemd, 1 onderbroek, 2 mestins, 1 drinkmok, 1 pet en 2 Hollandse overhemden die ik aan djongossen heb weggegeven.

Ik kwam erachter dat mijn Hollandse uniform op papier is ingeleverd, dat zit dan wel goed. Ik ben benieuwd of ik die dikke dienst overjas er ook zo door smokkel, kunnen we gebruiken vind je ook niet? Ik probeer ook nog een paar goede schoenen over te houden, dat valt hier niet mee, ze zijn  tussen de f 25,- tot f 40,- .

 

Oe er komt weer banjak oetjang, regen. Daar moeten we wel aan wennen, er valt veel meer bergen veel meer dan in de laagvlakte. Er viel 6 cm water

 

Verschil in behandeling gevangenen in Soekamandi

Vandaag een kleine patrouille van tien man in het veld. Niets loos. De knaap die ze moesten hebben slofte en was er op tijd tussenuit geknepen. De bevolking is warm gemaakt om hem aan ons uit te leveren.

Wat een verschil in behandeling bij de Soekamelangse en Soekamandische. Ze worden alleen verhoord en krijgen op tijd hun natje en droogje. Toch raken we al aardig op de hoogte in ons gebied.

 

Hier en daar zitten handlangers, inlandse spionnen, niet officieel. Ze verstrekken ons voor wat geld en goedkope sigaretten inlichtingen. De bende die onze patrouille vorige week te pakken had is afgezakt naar ons vorige gebied, het Soekamelangse. Ze hebben zich weer in het Djatybos genesteld en maken daar de omgeving onveilig. Afijn, wij zijn ze weer kwijt.

 

Weinig vertrouwen in de huidige regering

De stemming geeft weinig verschuiving te zien hè schat? De communisten hebben de grootste tik gehad. Verder een kleine verschuiving naar rechts.

Ons volk heeft weinig vertrouwen in de huidige regering maar weet ook niet wat dan wel omdat de krachtige kerels als Colijn, Troelstra en Nolet er niet meer zijn. Toen waren er massa’s mensen op spreekdagen nu wordt er nauwelijks notitie van genomen wanneer een van de ministers op de radio spreekt.

Van Kleffens  is volgens mij een krachtig figuur, jammer dat hij ambassadeur is. Hoewel hij in die functie veel voor Holland doet vooral in de Indië kwestie. Toch geloof ik dat er binnenkort verandering in de toestand komt.

 

Nacht heerlijke lieve schatten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *