Blog 112: Opmaat naar de expositie Revolsi! in het Rijksmuseum, Gorkum TV (januari 2022)

January 26, 2022 Hilma Bruinsma No comments exist

Van NIOD naar Rijksmuseum

Op 1 september 2017 startte het grote onderzoek Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950

Taboe in het theemeubel maakt sinds december 2017 deel uit van het programmaonderdeel Getuigen en tijdgenoten.

Op 13 oktober 2018 organiseerde het NIOD een van de  publieksbijeenkomsten over de stand van zaken van het onderzoek. Lees hier eventueel het verslag.
De emoties liepen hoog op tijdens de bijeenkomst. Wat leeft het onderwerp volop. Dit hoofdstuk, of beter dit boek is nog zo open als het maar kan.

Tijdens de bijeenkomst komen verschillende invalshoeken aan bod en iedere invalshoek kent zijn eigen geschiedenis, leed en waarheid.

Een van de deelnemers aan het panelgesprek aan het einde van het avondprogramma is Martine Gosselink van het Rijksmuseum. Zij roept de aanwezigen in het publiek op zich te melden met materialen die mogelijk interessant zijn voor een expositie over de periode 1945-1950 in Indonesië, die het Rijksmuseum gaat organiseren.

Ik meldde mij aan en er was belangstelling voor het verhaal en de bijbehorende materialen. In januari 2021 nam ik contact op met Harm Stevens, conservator van het Rijksmuseum om te vragen of de expositie doorgaat en zo ja of er nog steeds belangstelling is voor ‘de brieven en het materiaal rond Taboe in het theemeubel’. Vanaf die tijd is er regelmatig contact.

Conservator Marion Anker van het Rijksmuseum bij ons thuis

Met conservator Marion Anker heb ik het meeste contact. Zij is twee maal bij ons thuis geweest om het materiaal te zien en te inventariseren. Voor de expositie moeten er keuzes gemaakt worden. Past dit verhaal in de expositie Revolusi! zoals deze langzaam maar zeker vorm begint te krijgen? Past het materiaal, zowel letterlijk als inhoudelijk?

Het is een voortgaand proces waarvan de uitslag zeker niet op voorhand bekend is. Uiteindelijk valt de keuze op mijn ouders verhaal, zij samen vormen een van de twintig persoonlijke verhalen in de expositie die de verschillende invalshoeken vertegenwoordigen. Lees meer over de expositie in het persbericht van het Rijksmuseum.

Op vrijdag 14 januari 2022 worden de spullen opgehaald. Het gaat onder andere om de brieven van augustus tot met december 1949. De rest van de brieven ligt in het archief van het NIOD.

Gorkum TV, met Leroy Brood en Damian Bogerd, was erbij en maakte het videoverslag.

Aankomst van de ‘objecten’ in het  atelier van het Rijksmuseum

De ‘objecten’ zijn in goede handen van de papier restaurator.

Foto’s: Rijksmuseum/Albertine Dijkema. Mand met brieven, geschreven door Klaas en Janke Bruinsma (augustus tot en met december 1949). Klaas was als oorlogsvrijwilliger op Java. Foto: Klaas aan zijn schrijfbureau. Te zien in de tentoonstelling Revolusi! (11 feb – 5 juni) in het Rijksmuseum

Vanaf 11 februari – 5 juni 2022 Revolusi! in het Rijksmuseum

Op 10 februari 2022 is de opening van de expositie. Mijn broers en zussen en ik zijn er als Familie Bruinsma, de in bruikleengevers, bij.

De expositie roept nog voor aanvang veel op, de geschiedenis leeft en is als een geopend boek. Mijn ouders verhaal is één kant. De expositie belicht vele kanten.

Het Rijksmuseum verwoordt het:

‘In de tentoonstellingszalen behandelen we de verschillende thema’s van de revolutie door de verhalen en objecten van twintig ooggetuigen en historische figuren. De tentoonstelling benadert de geschiedenis via ooggetuigen juist om de menselijke ervaring in al haar facetten centraal te stellen.’

‘Dit gebeurt ook in het boek dat bij de tentoonstelling verschijnt. In een uitgebreid publieksprogramma rond de tentoonstelling is er aandacht en dialoog hierover.’

Lees meer over de expositie, over het bijbehorende boek en over het programma eromheen, bestel kaarten, kom ook!

Lees ook de berichtgeving van het proces door Hannie Visser in De Stad Gorinchem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *